เกี่ยวกับเรา

จากประสพการณ์ของพนักงานในอุตสาหกรรมเคมีก่อสร้างมานานกว่าสามสิบปี บริษัท เคลบริก จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พศ. 2548 (2005) เพื่อผลิตและให้บริการสินค้าในกลุ่มน้ำยาเคมี สำหรับอุตสาหกรรม ก่อสร้างโดยเฉพาะ ด้วยประสพการณ์โดยตรงตลอดกว่าหลายปีที่ผ่านมา น้ำยา เคลบริก เน้นย้ำในเรื่อง คุณภาพสินค้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด และให้บริการ การทดสอบผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ผลถูกต้อง รวดเร็ว