กันซึม ประสานคอนกรีต สินค้า

น้ำยาประสานคอนกรีต KELBRIG BOND

น้ำยาประสานคอนกรีต

ใช้ทาหลังหิน ในขั้นตอนการติดตั้งเพิ่มแรงยึดเกาะ ป้องกันการหลุดล่อน

ใช้ผสมปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ ลดปัญหาการแตกร้าว

เพิ่มการกันซึมน้ำจากด้านข้าง และหลังหิน

ขนาดบรรจุ : 1 ลิตร / แกลลอน

5 ลิตร / แกลลอน

KELBRIG BOND, an acrylic cement reinforced agent. It can be applied directly to the back of the stone, or used to mix with concrete or cement mortar to increase the strength or adhesion. In addition to reinforcing property, KELBRIG BOND possesses excellent properties in preventing water absorption from the ground to the natural stone.