Welcome

น้ำยากันลื่น Anti-slip

เคลบริก แอนตี้สลิป ช่วยป้องกันอุบัติเหตุการลื่นหกล้ม เนื่องจากพื้นผิววัสดุที่ลื่นอันเนื่องมาจากการเปียกน้ำ โดยน้ำยาที่มีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี จะเข้าไปทำปฏิกริยากับพื้นผิว และเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิว ทำให้ลดการลื่นอันเป็นสาเหตุให้เกิด อุบัติเหตุหกล้มได้ ใช้ง่าย คงทนนานแม้ในห้องน้ำ ใช้ได้ทั้งภายในภายนอกอาคาร คงความสวยงามของพื้นผิว ใช้ได้กับกระเบื้องเซรามิค สุขภัณฑ์เคลือบ หินแกรนิต

https://www.lazada.co.th/catalog/?q=kelbrig